راهکار مانیتورینگ برای هر چیزی۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ،۰۲:۰۹:۴۳ +۰۰:۰۰

فضای ذخیره سازی ابری

جایگزینی بسیار مناسب برای هاست دانلود. به همراه کلی امکانات دیگر

راهنمای کاربری
 • سرویس پایه

 • 1 گیگابایت فضای ذخیره سازی

 • دسترسی از طریق موبایل
 • دفترچه یاد داشت

 • قابلیت آپلود فایل

 • چک لیست کارهای دردست اقدام
 • قابلیت اتصال به ایمیل
 • قابلیت اتصال به گیت هاب

 • قابلیت به اشتراک گذاری فایلها

 • ایران

300,000 ریال ماهانه
 • سرویس کاربردی
 • 5 گیگابایت فضای ذخیره سازی

 • دسترسی از طریق موبایل
 • دفترچه یاد داشت

 • قابلیت آپلود فایل

 • چک لیست کارهای دردست اقدام
 • قابلیت اتصال به ایمیل
 • قابلیت اتصال به گیت هاب

 • قابلیت به اشتراک گذاری فایلها

 • ایران

1,200,000 ریال ماهانه
 • سرویس حرفه ای

 • 10 گیگابایت فضای ذخیره سازی

 • دسترسی از طریق موبایل
 • دفترچه یاد داشت

 • قابلیت آپلود فایل

 • چک لیست کارهای دردست اقدام
 • قابلیت اتصال به ایمیل
 • قابلیت اتصال به گیت هاب

 • قابلیت به اشتراک گذاری فایلها

 • ایران

2,100,000 ریال ماهانه
 • سرویس فوق حرفه ای

 • 20 گیگابایت فضای ذخیره سازی

 • دسترسی از طریق موبایل
 • دفترچه یاد داشت

 • قابلیت آپلود فایل

 • چک لیست کارهای دردست اقدام
 • قابلیت اتصال به ایمیل
 • قابلیت اتصال به گیت هاب

 • قابلیت به اشتراک گذاری فایلها

 • ایران

30,000,000 ریال ماهانه
 • سرویس حجیم

 • 40 گیگابایت فضای ذخیره سازی

 • دسترسی از طریق موبایل
 • دفترچه یاد داشت

 • قابلیت آپلود فایل

 • چک لیست کارهای دردست اقدام
 • قابلیت اتصال به ایمیل
 • قابلیت اتصال به گیت هاب

 • قابلیت به اشتراک گذاری فایلها

 • ایران

5,000,000 ریال ماهانه
 • سرویس بسیار حجیم

 • 80 گیگابایت فضای ذخیره سازی

 • دسترسی از طریق موبایل
 • دفترچه یاد داشت

 • قابلیت آپلود فایل

 • چک لیست کارهای دردست اقدام
 • قابلیت اتصال به ایمیل
 • قابلیت اتصال به گیت هاب

 • قابلیت به اشتراک گذاری فایلها

 • ایران

9,990,000 ریال ماهانه

مانیتورینگ همه چیز

راه حل مناسب برای هر سیستمی که مجهز به آدرس IP یا نام دامنه است.

Network monitoring
Application monitoring

مانیتورینگ نرم افزار

Cloud monitoring

ابرها

Server monitoring
Services monitoring

مانیتورینگ سرویس

Database monitoring

پایگاه داده ها

Storage monitoring

دستگاه های ذخیره ساز

Web monitoring

مانیتورینگ وب

KPI / SLA monitoring

KPI / SLA

Security monitoring

امنیت

درخواست راهکار یا سرویس مانیتورینگ

نوشته های اخیر

تجربه هایی که ممکنه لازمتون بشه

Go to Top