راهکار مانیتورینگ برای هر چیزی۱۴۰۰/۱/۱۵ ،۰۳:۱۴:۲۲ +۰۰:۰۰

فضای ذخیره سازی ابری

جایگزینی بسیار مناسب برای هاست دانلود. به همراه کلی امکانات دیگر

 • سرویس پایه

 • 1 گیگابایت فضای ذخیره سازی

 • دسترسی از طریق موبایل
 • دفترچه یاد داشت

 • قابلیت آپلود فایل

 • چک لیست کارهای دردست اقدام
 • قابلیت اتصال به ایمیل
 • قابلیت اتصال به گیت هاب

 • قابلیت به اشتراک گذاری فایلها

 • ایران

 • سرویس کاربردی
 • 5 گیگابایت فضای ذخیره سازی

 • دسترسی از طریق موبایل
 • دفترچه یاد داشت

 • قابلیت آپلود فایل

 • چک لیست کارهای دردست اقدام
 • قابلیت اتصال به ایمیل
 • قابلیت اتصال به گیت هاب

 • قابلیت به اشتراک گذاری فایلها

 • ایران

 • سرویس حرفه ای

 • 10 گیگابایت فضای ذخیره سازی

 • دسترسی از طریق موبایل
 • دفترچه یاد داشت

 • قابلیت آپلود فایل

 • چک لیست کارهای دردست اقدام
 • قابلیت اتصال به ایمیل
 • قابلیت اتصال به گیت هاب

 • قابلیت به اشتراک گذاری فایلها

 • ایران

 • سرویس فوق حرفه ای

 • 20 گیگابایت فضای ذخیره سازی

 • دسترسی از طریق موبایل
 • دفترچه یاد داشت

 • قابلیت آپلود فایل

 • چک لیست کارهای دردست اقدام
 • قابلیت اتصال به ایمیل
 • قابلیت اتصال به گیت هاب

 • قابلیت به اشتراک گذاری فایلها

 • ایران

 • سرویس حجیم

 • 40 گیگابایت فضای ذخیره سازی

 • دسترسی از طریق موبایل
 • دفترچه یاد داشت

 • قابلیت آپلود فایل

 • چک لیست کارهای دردست اقدام
 • قابلیت اتصال به ایمیل
 • قابلیت اتصال به گیت هاب

 • قابلیت به اشتراک گذاری فایلها

 • ایران

 • سرویس بسیار حجیم

 • 80 گیگابایت فضای ذخیره سازی

 • دسترسی از طریق موبایل
 • دفترچه یاد داشت

 • قابلیت آپلود فایل

 • چک لیست کارهای دردست اقدام
 • قابلیت اتصال به ایمیل
 • قابلیت اتصال به گیت هاب

 • قابلیت به اشتراک گذاری فایلها

 • ایران

مانیتورینگ همه چیز

راه حل مناسب برای هر سیستمی که مجهز به آدرس IP یا نام دامنه است.

Application monitoring

مانیتورینگ نرم افزار

Cloud monitoring

ابرها

Services monitoring

مانیتورینگ سرویس

Database monitoring

پایگاه داده ها

Storage monitoring

دستگاه های ذخیره ساز

Web monitoring

مانیتورینگ وب

KPI / SLA monitoring

KPI / SLA

Security monitoring

امنیت

نوشته های اخیر

تجربه هایی که ممکنه لازمتون بشه

Go to Top