راهکار مانیتورینگ برای هر چیزی۱۴۰۰/۱۲/۲۰ ،۱۰:۰۲:۱۶ +۰۰:۰۰

دوره جامع مانیتورینگ زبیکس

مانیتورینگ همه چیز

راه حل مناسب برای هر سیستمی که مجهز به آدرس IP یا نام دامنه است.

Application monitoring

مانیتورینگ نرم افزار

Cloud monitoring

ابرها

Services monitoring

مانیتورینگ سرویس

Database monitoring

پایگاه داده ها

Storage monitoring

دستگاه های ذخیره ساز

Web monitoring

مانیتورینگ وب

KPI / SLA monitoring

KPI / SLA

Security monitoring

امنیت

نوشته های اخیر

تجربه هایی که ممکنه لازمتون بشه