مجموعه تحلیل یار با چندین سال سابقه در زمینه برنامه نویسی، مدیریت سیستم و مانیتورینگ بر آن شد تا خدماتی در خصوص فراهم سازی موارد حیاتی ای برای سیستم های کامپیوتری، شبکه ای و نرم افزاری فراهم کند.

این موارد شامل:

  • بهینه سازی
  • کارایی
  • دسترس پذیر بودن
  • سرعت
  • امنیت

موارد بالا بسیار حیاتی و ضروری هستند منتهی هر کدام از آنها نیازمند ابزار و زمان است تا داده های آماری بدست آورد و با استفاده از داده های آماری درخصوص سیستم های شما قضاوت کند. پس تصمیم گرفتیم تا سیستم ها، ابزار ها و مشاوره ی مورد نیاز در این خصوص را به شما ارائه دهیم.

به این ابزارها مانیتورینگ می گویند. ابزار های مانیتورینگ قدرت تصمیم گیری را برای شما دوچندان می کنند. شما دیگر لازم نیست هر روز به وبسایت خود سرکشی کنید تا از سلامت و پاسخگویی آن مطلع شوید. ما به جای شما سرکشی کرده و آنها را به اطلاع شما می رسانیم.

از طرفی دیگر در حال برگذاری آموزش های مورد نیاز در این خصوص هستیم که شما می توانید با حضور در این کلاسها آموزش های لازم را بینید و از آنها استفاده کنید.