آموزش امنیت سیستم عامل لینوکس و بررسی ۴ حفره امنیتی مهم پوشه tmp

پوشه یا نقطه اتصال tmp  یک محل برای قرار دادن [...]