نگهداری از شبکه بسیار کار سختی است.

 • تجهیزات شبکه زیاد هستند.
 • برای هر کدام سطح تخصص بسیار زیادی لازم است.
 • هزینه استخدام متخصص زیاد است.
 • قطعی در شبکه زیاد اتفاق می افتد.

اما راهکار آن پیش ما است:

 • تمام تجهیزات شبکه از پروتکل های مشترک SNMP استفاده می کنند.
 • آنها می توانند داده های مورد نیاز شما را ارائه گردند.
 • مانیتورینگ اطلاعات بسیار خوبی از روی این پروتکل ها به شما می دهد

این اطلاعات شامل:

 • پهنای باند ورودی و خرویجی دستگاه
 • ارائه گزارش از پکیج های Fail شده
 • ارئه cpu یا پردازنده مصرف شده توسط تجهیزات شبکه
 • ارائه مصرف Ram یا حافظه موقت تجهیزات شبکه
 • ارائه لاگهای رخ داده بر روی تجهزات شبکه
 • ارائه اطلاعات خوبی در مورد مجازی ساز هایی مثل ESX
 • اکتشاف در بستر شبکه جهت یافتن دستگاه های جدید
 • اکتشاف در بستر شبکه جهت یافتن تجهیزاتی که از پورت های خاص استفاده می کنند.
 • اجرای دستورات (در صورت فعال کردن این قابلیت)بر روی تجهیزات جهت مشاهده وضعیت آن تجهیز
 • هر دستگاهی که قابلیت دریافت آدرس IP دارد را می توان مانیتور کرد.

نکته: امکانات زبیکس در مانیتورینگ شبکه بی شمار است و ماتنها بخش بسیار کمی از آنها را در اینجا ارائه کردیم.