کد نویسی استاندارد (design patterns) از نیاز های روز دنیای ما است. بسیار پیش می آید که برنامه نویسان کدهایی برای کارفرمایان خود تولید می کنند که قابل توسعه نیستد و به سختی می توان در آن تغییری اعمال کرد. اما برنامه نویسان حرفه ای در طول سالیان سال کد نویسی به یکسری کد نویسی های تمیز دست پیدا کرده اند و آن را بهینه سازی نموده‎اند (استاندارد های برنامه نویسی وب PHP) ، سپس به صورت مستند به آنها پرداخته و در موارد مشابه از آنها استفاده می کنند. ما در این دسته بندی به بررسی آنها خواهیم پرداخت.