سرویس مانیتورینگ زبیکس - خودکار سازی عملیات نگهداری توسط ربات

مانیتورینگ سرور لینوکسی دقیقه ای

مشهاده وضعیت سرور شما هر 1 دقیقه
ثبت وضعیت CPU
ثبت وضعیت RAM
ثبت وضعیت دیسک یک ساعته

مانیتورینگ سرویس های فعال لینوکس و اعلام هشدار

مشهاده وضعیت سرور شما هر 1 دقیقه
ثبت وضعیت CPU
ثبت وضعیت RAM
ثبت وضعیت دیسک یک ساعته

درخواست مشاوره و راهکار مانیتورینگ

ارسال سفارشی که شامل بیان مشکل و نیاز می باشد
بررسی توسط کارشناسان، بررسی هزینه، صدور فاکتور
پرداخت، ارائه خدمات

سرویس مانیتورینگ زبیکس - مانیتورینگ سرور ویندوزی دقیقه ای

مشهاده وضعیت سرور شما هر 1 دقیقه
ثبت وضعیت CPU
ثبت وضعیت RAM
ثبت وضعیت دیسک یک ساعته
اطلاع رسانی سرویس هایی که باید بصورت خودکار اجرا شوند اما در حال اجرا نیستند.