چرا پشتیبان کامل یا Fullbackup تهیه کنیم؟

تهیه نسخه پشتیبان برای هر سیستمی لازم و ضروری است. چرا که یکی از نکات امنیتی نیز می باشد.
یکی از بزرگترین نکات امنیتی گرفتن پشتیبان بطور مکرر می باشد (مثلا رویزی یک بار یا هفته ای یک بار).
همچنین قبل از بروزرسانی سیستم باید یک نسخه پشتیبان کامل تهیه گردد تا درصورت نا موفق بودن این مورد بتوان به نسخه قبل بازگردانی نمود.

از این رو:

در این دست‌نویس  قصد داریم طریقه پشتیبان گیری کامل از زبیکس را خدمت شما ارائه دهیم.
دقت بفرمایید، درصورتی که تمایل داشته باشید میتوانید این دستورات را به ترتیب اجرا نموده تا این عملیات بطور کامل اجرا گردد. از این رو میتوانید این صفحه را در مرورگر خود ذخیره نموده تا در آینده نیز استفاده نمایید.

مراحل پشتیبان گیری:

متوقف ساختن عناصر زبیکس:

systemctl stop zabbix-server
systemctl stop zabbix-proxy
systemctl stop zabbix-agent

ساخت پوشه برای نگهداری فایلهای پشتیبانی:

mkdir -p /opt/backup/zabbix

تهیه پشتیبان از پایگاه داده Mysql به تاریخ روز:

mysqldump –user=root –password –lock-tables –databases zabbix > /opt/backup/zabbix/zabbix_$(date +%F).sql

خروجی دستور بالا فایلی شبیه به zabbix_2020-05-09.sql می‌باشد(تاریخ مطابق تاریخ سیستم شما تغییر خواهد کرد).

 

cp /etc/zabbix/zabbix_server.conf /opt/backup/zabbix/
cp /etc/httpd/conf.d/zabbix.conf /opt/backup/zabbix/
cp -R /var/www/html/ /opt/backup/zabbix/
cp -R /usr/share/doc/zabbix-* /opt/backup/zabbix/

به جای دستور سوم باید مسیری که فایل‌های Frontend زبیکس قرار دارند وارد گردد. در برخی موارد مانند دستور زیر خواهد بود.

cp -R /usr/share/zabbix/ /opt/backup/zabbix/

با دستورات مورد نظر از تمامی داده های زبیکس پشتیبان تهیه گردیده است و می‌توان در صورت نیاز آنها را بازگردانی کرد.