نرم افزار تحت وب ویدئو کنفرانس Jitsi۱۳۹۹/۸/۲۸ ،۱۴:۱۷:۰۱ +۰۰:۰۰
سیستم آموزش مجازی۱۴۰۰/۲/۲۴ ،۰۹:۲۱:۰۸ +۰۰:۰۰