توضیحات

ویژگی ها:

  • ترجمه شده با ماژول ngx-translat به جز منو ها (منو ها بصورت دستی ترجمه شده اند)
  • با فونت زیبای وزیر
نمایش زنده قالب

نمایش زنده قالب