توضیحات

یکی از قابلیت های زبیکس بصری سازی است

یعنی شما توانا هستید تا نقشه، صفحه، slideshow و گراف طراحی کنید.

برای طراحی نقشه احتیاج به آیکن می باشد. آیکن هایی معنی دار از تجهیزات شبکه تا آیکن های سرویس های خاص.

به دلیل این که آیکن ها را نمیتوان به دسته جمعی از طریق محیط کاربری زبیکس وارد پایگاه داد کرد (تنها می توان آیکن ها را تکی وارد پایگاه داده کرد)، قالبهای زبیکس (Template) برای شما آماده شده تا آیکن ها را وارد محیط زبیکس خود کرده و از طریق آنها اقدام به ایجاد طرح مورد نظر خود کنید.

این آیکن ها بصورت دسته بندی شده در اختیار شما قرار  داده می شوند. شما می توانید با خرید قالب ها این آیکن ها را (بصورت یکجا) وارد محیط زبیکس کنید.

دسته بندی آیکن ها بشرح زیر هستند:

  • تجهیزات شبکه Equipment
  • رک Rack
  • آیکن های جغرافیایی
  • آیکن نرم افزار هایی مثل ، لینوکس، ویندوز و…
  • آیکن های برند های مختلف
  • و …