نصب sql server 2019 بر بستر Centos 7 و فدورا

By |۱۳۹۹/۱۰/۱۶ ،۰۵:۰۴:۱۸ +۰۰:۰۰دی 16ام, 1399|Categories: چگونه نصب کنم؟, سیستم عامل|Tags: |

قدم 1: نصب SQL Server 2019 بر بستر centos 7 [...]