استفاده از قالب ها یک روش عالی برای آسان تر کردن نگهداری و استفاده از زبیکس است. مجموعه ای از اشخاص (آیتم ها، تریگر ها ، نمودارها ، برنامه ها یا دسته بندی ها ، صفحه ها ، قوانین کشف و حالات وب) را می توان به یک قالب اختصاص داد، و زبیکس با آن قالب این امکان را می دهد تا مدیریت کارآمد هزاران دستگاه را انجام دهید.

قالب های چندگانه برای یک هاست

یک قالبی می تواند به تعدادی از میزبان ها متصل شود. کلیه آیتم ها، تریگر ها و نمودارهای قالب به طور خودکار به هاست های مرتبط اضافه می شوند. تعریف یک ویژگی قالب (آیتم، تریگر، نمودار و غیره) را تغییر دهید و این تغییر به طور خودکار برای همه میزبان ها اعمال می شود.

قالب ها

قالب ها

قالب های تودرتو

ساخت قالب تودرتو راهی است برای یک ساخت فالبی که درون خود به قالب های دیگر لینک داده شده است. فایده قالب تودرتو این است که پس از آن شما باید فقط یک قالب را به میزبان پیوند دهید و میزبان تمام موجودات قالب های پیوندی را به طور خودکار به ارث می برد.

قالب های تودرتو

قالب های تودرتو

وارد کردن و استخراج قالب های زبیکس

قابلیت وارد شده و خارج شده از زبیکس امکان تبادل مؤثر موجودات پیکربندی بین سیستم ها را فراهم می کند.

داده ها با فرمت XML خارج می شوند که خواندن و اصلاح آن آسان است.

کاربد ها شامل موارد زیر است:

 • به اشتراک گذاری قالب ها یا نقشه های شبکه بین کاربران ، سیستم ها یا سازمان ها
 • اشتراک پارامترهای پیکربندی
 • ادغام با ابزارهای ثالث

استفاده از قالب XML اجازه می دهد تا زبیکس را با ابزارها و برنامه های ثالث ادغام کنید و داده ها را وارد و یا صادر کنید.

این عملکرد برای سه دسته اصلی پیکربندی کاربرد دارد: میزبان و داده های مرتبط با آنها ، نقشه های شبکه و صفحه نمایش.

واردات / صادرات هاست:

 1. میزبان ها و پیوند آنها با قالب ها؛
 2. قالب ها
 3. برنامه ها یا دسته بندی ها
 4. آیتم ها
 5. تریگر ها
 6. نمودار های سفارشی
 7. نقش های کشف شده
 8. ماکرو های کاربر

صادرات و واردات نقشه

 1. پیکربندی کامل نقشه؛
 2. تمام عناصر نقشه، از جمله تصاویر ، تریگر ها ، هاست ها ، گروه های هاست و نقشه ها.
 3. همه اتصالات با داده های همراه ، از جمله برچسب ها و نشانگرهای وضعیت.

واردات / صادرات صفحه نمایش

واردات و صادرات صفحه زبیکس از همه عناصر صفحه پشتیبانی می کند.