در این مطلب قصد داریم مجازی ساز ها را بررسی کنیم و راه کار مانیتورینگ زبیکس در خصوص ESXi VMWARE را انجام دهیم.

مفهوم مجازی ساز

مجازی ساز ابزاری است منابع فیزیکی ماشین را به چند قسمت بین چند سیستم عامل تقسیم می کند. به این مفهوم ماشین مجازی می گویند.

Hypervisor چیست؟

برای درک بهتر، باید انواع مجازی سازها ، معنی و کاربرد آنها و همچنین انواع Hypervisor آشنا شوید. یک Hypervisor  ابزاری است که عملیات اصلی که یک مجازی ساز باید استفاده کند را فراهم می کند.

انواع مجازی سازها

 • ESXi VMWARE
 • VMware Workstation
 • Virtual box
 • Xen
 • KVM
 • Microsoft Hypervisor

مقایسه مجازی ساز ها

 1. مجازی ساز هایی که دارای هسته سیستم عامل اختصاصی دارند.
  • مثل ESXi VMWARE ، KVM ، Xen
 2. مجازی ساز هایی که از هسته سیستم عامل (مثل لینوکس) استفاده می کنند.
  • مثل VMware Workstation و Virtualbox

اطلاعاتی که برای نگهداری از مجازی ساز ضروری هستند

 • وضعیت منابع ESXi VMWARE
 • وضعیت منابع هر ماشین مجازی روی ESXi VMWARE

پروتکل ارتباطی با مجازی ساز ESXi چیست؟

برای ارتباط با مجازی ساز ESXi VMWARE از پروتکل های ارتباطی اصلی استفاده نمیشود. بلکه از پروتکل ارتباطی که خود ESXi VMWARE فراهم نموده استفاده می شود.

نیازمندی های ارتباطی

 • تنظیم هسته زبیکس
 • ساخت کاربر با دسترسی خواندن در ESXi VMWARE
 • ایجاد هاست و استفاده از Template مناسب

توصیه ها

درصورتی که لازم است یک ماشین مجازی را مانیتور کنید بهتر است حتما از طریق پروتکل های ارتباطی (Agent یا SNMP) این کار را انجام دهید.

از بین دو پروتکل ارتباطی ، استفاده از agent ، مناسب تر و دارای کارایی بهتری است.

اگر علاوه بر Agent ، از مانیتور کردن خود مجازی ساز هم استفاده کنید. در واقع به موارد زیر دست خواهید یافت:

 • باز تر بودن دست شما و طراحی نقشه های دقیق تر.
 • بدست آوردن جزئی تر داده ها

مثلا اگر agent از کار بیفتد از طریق ESXi VMWARE یا روش های Simple check می توان از وضعیت روش بودن آن سیستم مطلع شد.