شاید تا به حال با عبارت مدیریت پردازش سیستم عامل لینوکس آشنا شده باشید. در این نوشته قصد داریم شما را با معنای پردازش و منظور از مدیریت پردازش آشنا کنیم.

معنای پردازش (فرایند) سیستم عامل

فرایند به عملیات گفته می شود که توسط کاربر یا خود سیستم عامل اجر می شود و معمولا وظیفه دارد تا کار یا کارهایی را انجام دهد.

کار چیست؟

هر فرایند موظف است کار هایی را انجام دهد به هرکدام از آن کارها (Task) گفته می شود.

منظور از مدیریت پردازش چیست؟

مدیریت پردازش (فرایند) معمولا توسط سیستم عامل انجام می شود. سیستم عامل مانند تقسیم کننده منابع سعی دارد به هرکدام از فرایندها منابع درخواستی را اختصاص دهد. ولی باید اطمینان حاصل کند که منابع بیهوده مصرف نمی شوند و فرایند از حیطه خود خارج نمی شود. از این رو سعی می کند حریم خصوصی منابعی که به فرایند تعلق میگیرد را حفظ کند.

سیستم عامل نباید بگذارد تا سایر فرایند ها اطلاعات فرایند های دیگر را دستکاری کنند. پس باید امنیت داده های فرایند را نیز فراهم کند.