معنی TTY:

مخفف Teletypewriter و به هر ترمینتالی در سیستم عامل های لینوکس و یونیکس گفته می شود. همچنین به پورت های سریال سیستم عامل های لینوکس و یونیکس نیز گفته می شود.

معنی PTS:

به معنی ترمینال برده (slave) می باشد. از این رو به آن pseudo terminal slave نیز گفته می شود.

 

تفاوت بین ترمینال های TTY و PTS :

تفاوت بین این TTYو PTS در نوع ارتباط آنها با کامپیوتر است. پورتهای TTY ارتباط مستقیم با کامپیوتر دارند. مثل کیبورد و ماوس یا یک پورت سریال متصل شده به کامپیوتر (زمانی که در حالت linux minimal قرار داریم از این نسخه استفاده می کنیم). اما ارتباط با PTS ارتباط غیر مستقیم است. یعنی از طریق یک سرویس به سرور یا کامپیوتر مورد نظر اتصال صورت گیرد. مانند ارتباطات از طریق واسط گرافیکی ، SSH .

در واقع محسط گرافیکی یک واسط است و اگر از طریق محیط گرافیکی اقدام به باز کردن یک ترمینال کردید آنگاه از PTS استفاده شده است.

 

کلام آخر:

از  طریق هر کدام از ارتباطهای بیان شده میتوان به پوسته یا shell یک سیستم متصل شد و دستورات مورد نظر را اجرا کرد.